Hvad er MBSR?

Denne tekst er fra Dansk Center for Mindfulness.

MBSR står for Mindfulness-baseret stressreduktion. Det er et videnskabeligt 8-ugers program, der beviseligt forbedre mental sundhed, forebygger og helbreder stress, depression og en række andre lidelser.

Programmet anvender intensiv træning i mindfulness, så du kan forbedre helbred og livskvalitet samt håndtere symptomer på stress, angst og depression. Uanset om du er syg eller rask.

Træning af opmærksomhed

I programmet træner du i at forholde dig til de tanker og følelser, der dukker op, med en kærlig og accepterende opmærksomhed. Også selv om det er tanker, du egentlig ikke har lyst til at have. På den måde kan du træne dig selv i at være fuldt opmærksom og til stede i nuet. Samtidig med, at du arbejder med dine reaktionsmønstre og din vanetænkning.

I MBSR-programmet er meditationsteknikker og simple fysiske yoga-øvelser taget ud af deres oprindelige religiøse kontekst og tilpasset til mennesker i en vestlig kultur.

I modsætning til mange af de andre tilgængelige tilbud om mindfulness, så er MBSR-programmet underlagt internationale videnskabelige standarder for kvalificeret undervisning.

Sindet kan trænes ligesom kroppen

Der er videnskabelig dokumentation for, at mentalt helbred kan trænes i lighed med det fysiske helbred, og at MBSR kan bruges som teknik. Det er afgørende, at det gøres på et seriøst fundament. Derfor er det udelukkende fagfolk, der lever op til de internationale standarder for MBSR-undervisning, som underviser i MBSR.

Meditation

Meditation indebærer, at du bevidst koncentrerer dig uden at gøre noget som helst. Men meditation handler i MBSR-sammenhæng ikke om, at du skal tømme hovedet for tanker. I meditationen mærker du det, der er. Alle tanker, følelser og kropslige fornemmelser er tilladte – der er ikke noget, som kan være forkert. Det er også umuligt at være dårlig til at meditere. Hvis tankerne flyver, registrerer du blot det og forsøger at bringe dem tilbage til åndedrættet. Bliver du fyldt af negative eller fordømmende tanker, snurrer det i knæene eller keder du dig. Så er det det, du registrerer.

Meditationen kan være centreret om åndedrættet, men du kan også meditere over positive og negative oplevelser. En central del af programmet er desuden body scan, hvor du bliver guidet igennem at mærke hele kroppen. På den måde øver du dig i at være til stede fysisk og mærke efter, hvordan du egentlig har det.

Yoga

Yoga i MBSR er øvelser, hvor du ved hjælp af åndedrættet og opmærksomheden, koncentreret mærker din krop, mens du bevæger den. Du lærer at respektere kroppens grænser og løsne muskelspændinger. Det er smidighed, balance og styrketræning på én gang. Du prøver også at undersøge og acceptere tanker og følelser undervejs. For eksempel frustration over, hvad kroppen ikke kan eller din tendens til at presse den for meget. Ved regelmæssig træning oplever de fleste, at de bliver stærkere og mere fleksible.

Gruppeundervisning

En vigtig pointe for programmet er, at du gør det sammen med andre. Kurset adskiller sig fra almindelig yoga og meditation ved, at du undervejs i forløbet taler med andre om, hvordan meditationen, hjemmearbejdet eller yogaøvelserne er forløbet. Der er ligeledes forskellige kommunikations-øvelser undervejs. Det hjælper dig til at se, at du ikke er ene om for eksempel at føle smerte, kede dig, skamme dig eller være angst.

Du bestemmer selv, hvor meget du deler. Men de fleste oplever, at det kan være rart at betro sig til andre, der deltager på samme vilkår som dem. Uanset hvilken baggrund de har, eller hvilken motivation de har for at deltage.

Interessant?

Du indbydes til mit næste mbsr kursus 🙂